I want to be informed of activities

Fill in your details and we will keep you posted on activities Hashutfut is doing and how you can make a difference.

Education for Sustainability in a Shared Landscape

To know what exists, to invent something new and to encourage collaboration and meaningful learning
Education for Sustainability Programs

Sustainability is a worldview and way of live. Education for sustainability expresses the understanding that people depend on each other and on the ecosystems that sustain them.

Education in the Partnership region aspires to generate an affinity between man and the environment through the experience of wonder, to provide broad and in-depth knowledge about the natural systems in the nearby environment and the interactions between them and the human system, to promote critical thinking for coping with local dilemmas and to encourage involvement and action for the environment.

The educational activities emphasize development of a spatial identity and formation of cross-border collaborations to advance the creation of a sustainable landscape.

Fields of activity:

·         Leading various educational forums in partnership with educators and stakeholders

·         Accompanying educational projects

·         Running continuing education programs for school principals

·         Professional development for teachers

·         Accompanying and guiding preschool teachers

·         Running research programs with an emphasis on sustainability

·         Training students

Schools and preschools from communities in the Partnership that are interested in taking part in the educational programs are welcome to contact Irit Lador, director of education in “The Partnership for Regional Sustainability”.

To read about educational programs on ecological research in the field click here.

מבט לקיימות אזורית
נערים בתערוכה מבט לקיימות אזורית

תערוכה מקוונת של תלמידי תיכון ממרחב השותפות לקיימות אזורית הלומדים במגמת "גאוגרפיה אדם וסביבה".

במסגרת התכנית "מבט לקיימות אזורית" התבקשו התלמידים לצלם תמונה המייצגת תופעות, תהליכים, מושגים וסוגיות הקשורות לנושאי אדם -טבע -סביבה כדוגמת: גלובליזציה, שטחים פתוחים, פירוור, זיהום ים, מיחזור, טביעת רגל אקולוגית ועוד. לצד כל תמונה התלמיד כתב את הפרשנות שלו לתמונה, תוך נקיטת עמדה ביקורתית, ערכית וחינוכית. התערוכה הנודדת, הכוללת 39 צילומים של תלמידי תיכון ג'סר אל-זרקא ותיכון המשותף חוף הכרמל, הושקה ב-17/11/16 ברמת הנדיב ותוצג בהמשך השנה בחללים שונים באזור השותפות.

לפרטים נוספים והצטרפות לתכנית:

צאלה שחם tseela74@gmail.com

לצפייה בתמונות התלמידים

בשביל הנחל
בשביל הנחל

בית ספר תל"י אלונה פועל שנים ליצירת זיקה ותחושת אחראיות אישית של התלמידים אל סביבתם הקרובה ובפרט לנחל התנינים.
במסגרת התוכנית החינוכית נחשפים תלמידי כיתות ד' לערכי הטבע והאדם שלאורך הנחל, הם חוקרים אותו כבית גידול לבעלי חיים, מכירים את מקטעיו השונים, מתנסים בפעילות תורמת בשמירת הטבע ומרחיבים את מעגלי ההכרות של קהילת בית הספר עם הנחל. הפעילות בהובלת מדריכת רשות הטבע והגנים והמורה לחינוך סביבתי בבית הספר והיא כוללת מפגשים שבועיים וביניהם סיורים קצרים וארוכים לסביבת הנחל.
המיזם משותף יחד עם בי"ס אלוואדי בג'יסר אל זרקא. שתי קבוצות תלמידים מארחות זו את זו במקטע הנחל הסמוך אליהם. שם לומדות להכיר את הסביבה ומבצעות פעילות חקר וסדנת יצירה משותפת.

לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:

יובל צרפתי yuvalz1973@gmail.com

בשביל השכנות והטבע
בשביל השכנות והטבע

מיזם זה הינו חלק מיוזמה חינוכית סביבתית של מועצה מקומית חוף כרמל המקדמת בתחומה את שביל חוף כרמל.  בין מטרות היוזמה – קידום  למידה משמעותית, היכרות עם השביל והיכרות על השביל. תוואי השביל עובר מחוף מעגן מיכאל דרך חוף ג'יסר אל זרקא לכיוון קיסריה, בשטחי ג'יסר אל זרקא ובית חנניה.  
היוזמה החינוכית מקדמת מפגשים בטבע של ילדי גנים מבית חנניה ומג'יסר אל זרקא. בין תושבי בית חנניה וג'יסר אל זרקא מפרידים כ- 2 ק"מ של נחל תנינים ושטחים חקלאיים, המחוברים בשביל ישראל, אך המרחק בין תושבי הישובים ובעיקר בין הילדים, רב יותר ומתבטא בהבדלי תרבות ושפה. 
מטרת היוזמה, להפגיש  את ילדי שני הישובים  בטבע להכרות ושמירה על המגוון הביולוגי בסביבה הקרובה. לילדי הגנים יתרון -- השפה המשותפת היא שפת המשחק ולאו דווקא השפה המדוברת. יצירת חיבור אנושי כבר מגיל הגן, בין הילדים ובין הוריהם, בסביבה הטבעית המשותפת לכולם, הוא צעד הכרחי ליצירת חיים טובים לכולם, תחושת שייכות ואכפתיות לשכנינו ולטבע. 

לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:

רחלי אברהם  racheli@hcarmel.org.il

גשר בין קהילות
גשר הקשתות

בית הספר המשותף חוף הכרמל במעגן מיכאל מקדם יוזמה שמטרתה ליצור גשר וקשר בין שתי הקהילות.
גשר וירטואלי – מפגשים משותפים של תלמידי שכבת י' מבית הספר חוף הכרמל במעגן מיכאל ומתיכון ג'יסר אל זרקא, ליצירת ערוץ תקשורת, חיבור ושיתוף פעולה, לצד מפגשים בין צוותי הוראה והורים. המפגשים בסיוע ארגון "אפשר אחרת". המפגשים מתקיימים הן בבתי הספר והן בסביבות חוץ כיתתיות ובפרט בנחל תנינים. 
גשר פיזי – במסגרת היוזמה, מתוכנן שיקום של גשר וילהאם ההיסטורי – גשר קשתות טורקי הנמצא בשפך נחל תנינים, בין ג'יסר אל זרקא למעגן מיכאל. הגשר נבנה ב- 1848 לקראת ביקורו בארץ של קיסר גרמניה וילהלם ה- 2 שביקש לעבור בכרכרתו מחיפה לירושלים דרך חוף הים. הגשר נהרס בשיטפונות  שונים ושרידיו נמצאים משני צדי נחל תנינים. שיקום הגשר יאפשר חיבור פיזי מעל הנחל, בנוסף לתפקידו הסמלי. 
תלמידי ביה"ס המשותף חוף הכרמל ותלמידי התיכון בג'יסר אל-זרקא ישקמו יחד את גשר הקשתות וידריכו יחדיו מסלול העובר בין מעגן מכאל לג'יסר אל זרקא

לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:

מירי גרוס mirigrs@gmail.com

חבצלת החוף
חבצלת החוף

מיזם חינוכי ביוזמת בית הספר היסודי אלקנדיל, להעלאת המודעות לשמירה על האיזון ותפקיד המגוון הביולוגי בכפר ג'יסר אל זרקא, בחוף ובכפר הדייגים. מטרת היוזמה לחזק את תחושת השייכות והאחריות של תלמידי היישוב על סביבתם ולפעול לשמירת הטבע והמגוון הביולוגי.
התוכנית החינוכית תפעל ליצירת חיבור וזיקה של התלמידים למקום (ע"י התבוננות, זיהוי, מיפוי והכרת מאפייניה הייחודיים של סביבת הכפר והחוף), למידה והעמקה של מאפיינים אלו באמצעות פעילות חקר והכרת סוגיות סביבתיות ותוביל לגיבוש גאווה, תקווה והובלת שינוי בקהילה.
תוצר התוכנית יהיה מוזיאון וירטואלי שהתלמידים ייבנו. במוזיאון יודגשו המאפיינים הייחודיים של הכפר ג'יסר א-זרקא כגון חבצלת החוף, הנרקיס האפיל, הצמח סמר חד, דגים ובעלי חיים ימיים מוגנים ובסכנת הכחדה. הלמידה בתוכנית היא רב תחומית ונעשית במסגרת מגוון מקצועות לימוד.
המיזם הינו חלק מפעילויות נוספות בבית הספר בשיתוף המועצה המקומית, ועד ההורים, מועצת התלמידים, קבוצת נאמני ג'יסר אל זרקא, ותכנית 'חוף מעשה' של המשרד להגנת הסביבה בהובלת החברה להגנת הטבע המשלבת גם הכשרת מורים.

לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:

ווגוד דרואשה wegod2007@gmail.com

חינוך יער
חינוך יער

יוזמה של תושבי גבעת עדה השואפים להנחיל לתלמידי היישוב חינוך לאורח חיים בטבע, אהבה לקיימות, תחושת ייחודיות ושייכות למקום ולקהילה.
חינוך יער מבוסס על למידה חוץ כיתתית ביער הקהילתי אלות עדה. במסגרת היוזמה יוכשרו צוותי ההוראה ביישוב, בסיוע מתנדבים ואנשי מקצוע, על מנת לפתח וליישם פעילות שנתית לכל תלמידי היישוב. בפעילות יצאו התלמידים באופן שגרתי לשטח היער, לפעילות מחנאות, פעילות חינוך סביבתי, פעילות רוחנית וטיפולית, פעילות חינוכית וקהילתית על פי מודל הוליסטי שפותח. בנוסף, יפעלו בשיתוף אנשי מקצוע מקק"ל ומומחים מתנדבים לטיפול ושיקום ממשקי של היער.
היוזמה בשיתוף מחלקת החינוך במועצה ומערכת החינוך היישובית. השאיפה להפוך את צביון החינוך במרחב לחינוך בדרך של חינוך יער, תוך יצירת התאמות בין המוסד החינוכי לסביבה הקרובה הייחודית שלו.

לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:

ענת לב ארי Anat@maarag.com

לומדים יחד - מגוון ביולוגי מקומי
פריחה מגוון ביולוגי

<p>מספר שנים מתקיים בבי"ס גבע פרויקט ייחודי להכרת המגוון הביולוגי בחורשת המייסדים בהובלת שחר גורביץ. במסגרת הסיורים בחורשה נחשפו תלמידי בית הספר למגוון הבוטני המיוחד והמרשים המתקיים בחורשה כמו גם לאיומים סביבתיים רבים בהם נתונה אוכלוסיית החי והצומח בחורשה. התלמידים פעלו יחד עם הקהילה לשמירה על החורשה והצומח בה והוציאו מגדיר צמחים ייחודי למקום.<br />
השנה ביקש בי"ס גבע ליצור שיתוף פעולה עם בי"ס נוסף הפועל לשמירת המגוון הביולוגי המקומי במרחב שונה. בסיוע תחום החינוך של רמת הנדיב נוצר קשר עם בי"ס אלקנדיל הפועל למען העלאת המודעות והשמירה על המגוון הביולוגי בחוף הים בג'יסר אל&nbsp;זרקא.<br />
בבי"ס אלקנדיל פועלת התוכנית 'חבצלת החוף' במסגרתה לומדים התלמידים להכיר את ערכי הטבע הייחודיים לסביבת הכפר וחוף הים. בגבעת עדה לומדים תלמידי בית הספר על המגוון הטבעי הייחודי בגן המייסדים – פריחת החלמונית הזעירה וגיאופיטים נוספים.<br />
שתי התוכניות מקדמות את העמקת הידע בנושא המגוון הביולוגי, פועלות להעלאת המודעות לחשיבות השמירה על הטבע בקרב ילדי ביה"ס ומשפחותיהם, לקירוב קהילת הישוב אל ערכי הטבע והמורשת ולמען העצמה קהילתית.<br />
היוזמה המשותפת כוללת מפגשים משותפים בטבע, למידה הדדית והוראת עמיתים כאשר כל קבוצה מדריכה את הקבוצה השנייה. כך הם לומדים זה מזה על מאפייני הסביבה, על שיטות החקר ופועלים יחד לשימור, טיפוח וניקיון הסביבה.</p>

<p><u>לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:</u></p>

<p>שחר גורביץ'&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:shahargu@gmail.com">shahargu@gmail.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
 

מנהיגות נוער ירוקה
מנהיגות נוער ירוקה

בחטיבה החדשה בג'יסר א זרקא, מתקיימת פעילות להעצמת בני נוער ולטיפוח שכבת מנהיגות.
מטרת הפעילות ליצור בקרב בני הנוער  העצמה אישית,  ליצור שייכות וגאווה מקומית למקום ולנחל ולקדם תפיסת עולם שתוביל ללקיחת אחריות ועשייה למען הסביבה. פעילות זו נובעת מתוך אמונה שלצעירים יש את הכוח להניע ולהשפיע על הקהילה והחברה במעגלי השתייכות שונים.
הפעילות משלבת למידה במסגרת מדעים בהדרכת מורות בית הספר עם פעילות לא פורמאלית אחרי שעות בית הספר. במסגרת התוכנית ייזמו התלמידים פעילויות לאימוץ מקטע נחל הסמוך לבית הספר. בכוונתם לפעול לטיפוח וניקיון המקום, להקים בו פינת ישיבה ללמידה חוץ כיתתית ולרווחת התושבים הנופשים במקום, להפעיל ימי שיא ולהדריך תלמידים צעירים בסיור אל הנחל.
הפעילות בשיתוף המועצה המקומית ומערכת החינוך.

לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:

סוהאד נזמי nazme@walla.com

קהילה מצמיחה חינוך מצמיח קהילה
ילדים בגינה

אשכול גני אלונה יוזם פעילות משותפת לכל גני האשכול בשותפות קהילתית עם כל יישובי אלונה ומוסדותיה – חינוך, נוער ובעיקר  עם גמלאי המועצה. 
מטרת היוזמה היא אימוץ וטיפוח חורשת המייסדים שבלב גבעת נילי. בין הפעילויות: השבת מינים מקומיים, הסדרת שביל הליכה היקפי, שיקום מתקני משחקים, טיפוח וניקיון האתר, שימור מורשת החורשה באמצעות סיפורים וזיכרונות של הוותיקים.  הכוונה להפוך את האתר למקום של פעילות קהילתית ע"י ביסוס מסורת של אירועים משותפים בחורשה כמו חגים, ימי הולדת חודשיים של הילדים ושל הגמלאים ועוד. 
כחלק מן היוזמה יושם דגש על תיעוד התהליך וכתיבת ספר ילדים.

לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:

יעל גוזלן yaelgoz68@gmail.com

קן לסנונית
סנונית הרפתות

מיזם חינוכי בבתי הספר של זכרון יעקב הפועל לעודד את קינון סנונית הרפתות במושבה. מטרת המיזם הינה לעצור את הרס קני הסנוניות על ידי בתי העסק ולעודד קינון חדש בשכונות ובסמיכות לבתי הספר על ידי בניית קנים מלאכותיים. כדאי לדעת - סנונית אחת אוכלת כ-2,000 יתושים ביום!!!  והיא יכולה להוות פתרון טבעי וידידותי לבעיית היתושים בישוב.
במסגרת המיזם, תלמידי כיתות ה' בכל בתי הספר בזיכרון יעקב, מקבלים הסברה בנושא והופכים  לשגרירים מול בעלי העסקים בישוב. בנוסף ליציאה אל בתי העסק במושבה והעברת המסר של שמירת הטבע והגנה על קיני הסנוניות, בונים התלמידים קינים מלאכותיים שיוצבו לרווחת הסנוניות.

לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:

צהלה ברוש tzahala.eco@gmail.com

קריאה חופשית
ילדה קוראת

בית ספר בראשית מבנימינה, יוזם הקמת ספריות קהילתיות פתוחות בשטחים ציבוריים ברחבי בנימינה. בספריות יהיו ספרים משומשים שהציבור יוכל לעיין ולהחזיר, לקחת בהשאלה ולהחזיר בתום השימוש או להחליף ספרים ולתרום ספרים נוספים.
מטרת המיזם להגביר תחושת קהילתיות, שכנות טובה ואחווה דרך נתינה חופשית והדדית.  הספריות  ייבנו ע"י הורים מתנדבים מחומרי גלם בשימוש חוזר (שאריות ריהוט, עצים וחומרים נוספים). הבנייה בהנחיה מקצועית של נגרים בהתנדבות..
הספריות יוצבו במקומות ציבוריים שבהם מתכנס קהל, כגון גני שעשועים, המתנ"ס, מבנים המשמשים את תנועות הנוער ביישוב, תחנות אוטובוס, סניפי בנק ודואר וכיו"ב.
תלמידי בית הספר יפעלו להשגת תרומות של ספרים ולתחזוקה שוטפת של הספריות – הוספת ספרים, טיפול ותיקון ספרים, שילוט מתאים. כמו כן יוסיפו תערוכות של יצירות ועבודות שנעשו בהשראת ספרים וסופרים, יפעילו שעות סיפור פתוחות לקהל הרחב, מיזמים של הפעלות והעשרה על ספרים או סופרים נבחרים ועוד.

לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:

טלי חנניה taligilh@gmail.com

שביל ג'יסר מקיים
מטיילים בג&#039;יסר אל זרקא

חטיבת הביניים אלמנרה מקדמת מיזם סביבתי חינוכי וקהילתי סביב שביל טיול בג'יסר אל זרקא. השביל מחדד ומעצים את החוזקות של היישוב ומניע את התלמידים והתושבים למעורבות ואחריות חברתית- אזרחית. פיתוח השביל במסגרת המיזם יאפשר פיתוח עסקי תיירותי השם דגש על שמירת הסביבה.
המיזם החינוכי מקדם תהליך למידה משמעותית להכרת הסיפור התרבותי הייחודי של היישוב, לתחושת שייכות וגאווה למקום ולסביבה, להעצמה אישית, להקניית ערכים ולהובלת שינוי סביבתי – טיפוח וניקיון הסביבה.
הפרויקט החל בשנת תשע"ד, ביוזמתם של תלמידי ביה"ס אשר תיעדו סיפורים אישיים מזקני היישוב. דרכם למדו את ההיסטוריה, הגיאוגרפיה של המקום וכן על הדמויות שהשפיעו על היישוב לאורך שנים רבות. תוצרי הלמידה הזו יסייעו בגיבוש תחנות במסלול הליכה. בשנה"ל הקרובה התלמידים יעברו קורס הדרכה ויפתחו את הפעילויות סביבה השביל.

לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:

שאדי עמאש shadi9811@gmail.com

חנות יד שניה
חנות יד שניה תיכון המושבה

בית ספר תיכון המושבה בזכרון יעקב, יוזם הקמת חנות יד שניה בשטח בית הספר. החנות מוקמת על ידי תלמידי בית הספר ומיועדת לשרת משנת הלימודים תשעז את התלמידים ואת תושבי הישוב. התלמידים יאספו בגדים ואביזרי לבוש משומשים ותקינים, יתקינו את חלל החנות ויכשירו אותו למכירת המוצרים, כשהם משמשים גם כמוכרים ודואגים לטיפול שוטף ולתחזוקת החנות. 

לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:

מיכאל ריינהרץ mreinherz@walla.com