רוצה לדעת יותר?

אנו שולחים עדכון חודשי על האירועים והפעיליות באיזור

תנשמת

הדברה אקולוגית - תיבות קינון לתנשמות

אזורי
חי ובועט
בתמיכת השותפות

מיזם זה נועד להגביר את השימוש האזורי בתנשמות כמדבירות בחקלאות וכתחליף לחומרי הדברה מזיקים. מקורו של המיזם בפעילות של צוות קיום משותף טבע, חקלאות ואדם.

הדברה ביולוגית של מכרסמים מושגת ע"י משיכת תנשמות לקינון בשטחים החקלאיים בעזרת פיזור תיבות קינון אטרקטיביות. תיבות הקינון נבנו ע"י נגריית החניכים בכפר הנוער ימין אורד בחוף הכרמל. התיבות הוצעו לחקלאים באיזור השותפות בסבסוד של 50% מעלות התיבה כאשר ההתקנה על אחריות החקלאי. כל חקלאי שרכש תיבה קיבל הדרכה וליווי מנציג השותפות ומנציג מיזם התנשמות הארצי,לגבי המיקום והאופן הרצויים של התקנת תיבת הקינון. עם התקנת התיבות הוכנסו מיקום ותמונה לשכבת GIS שתאפשר מעקב וניטור במשותף עם גורמים ארציים.

מיזם זה משלב תכנים מקצועיים ופעילות חינוכית במסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם חניכי הפנימיה בימין אורד ומדריכיהם. בתהליך עבודה מתמשך הגענו עם החניכים לבניית תיבות איכותיות ומבוקשות 

מיזם התנשמות משתלב במיזם האיזורי לחקלאות וסביבה בהובלת מושבות השומרון, מיזם הנתמך ע"י משרד החקלאות ושבין מטרותיו גם הגדלת מספר תיבות הקינון באיזור.

לפרטים נוספים על המיזם במרכז המידע של השותפות

האירוע הקרוב