רוצה לדעת יותר?

אנו שולחים עדכון חודשי על האירועים והפעיליות באיזור

חלקת פרחי בר

פרחי בר

בנימינה - גבעת עדה
חי ובועט
בתמיכת השותפות

תושבי בנימינה גבעת - עדה מאמצים קטעי רחובות הסמוכים לבתיהם וזורעים בהם פרחי בר. המיזם פועל בשיתוף מחלקת הגינון של המועצה המקומית ומתנ"ס בנימינה גבעת - עדה. הצמחים הנזרעים הם צמחי בר מהאזור, אשר תומכים במערכת האקולוגית. בכך מעודד המיזם גינון בר קיימא ללא השקיה נוספת וללא תחזוקה עודפת. הפעילים מקיימים מידי פעם מפגשים בהם הם משתפים מחוויותיהם, מעשירים ידיעותיהם בתחום גינון בר קיימא ואף מחליפים זרעים.

המיזם שם לו למטרה  לשפר את פני הישובים, תוך השקעה מינימאלית במשאבים והתחשבות מרבית בסביבה, להעלות את מודעות התושבים לקיימות ולחזק את תחושת הקהילתיות במקום.

לפרטים נוספים והצטרפות לפעילות:

ענת ליברמן libermananat@gmail.com

האירוע הקרוב