רוצה לדעת יותר?

אנו שולחים עדכון חודשי על האירועים והפעיליות באיזור

פורום חינוך בכיר

מנהלי מחלקות חינוך ברשויות השותפות

מסגרות החינוך במרחב הן שותפות מרכזיות לתהליכים האזוריים ולוקחות חלק בקידום מטרות השותפות באמצעות פיתוח תכנים וקיום פעילויות שמדברות ועושות קיימות.

תחומי פעילות של הפורום:

  • מוביל חזון – הפורום שותף לקביעת מדיניות חינוכית על יישובית.
  • יוזם – הפורום פועל למימוש תמונת עתיד למרחב בר קיימא באמצעות יוזמות חינוכיות.
  • מחבר – הפורום מוביל את הטמעת החינוך לקיימות במערכות החינוך בדגש על פעילויות חוצות רשויות.
  • משתף – הפורום משמש כזירת חשיבה ולמידה משותפת.

פעילות הפורום בעלת חשיבות רבה לקידום מטרות השותפות:

  • קיימות בהווייתה מתבססת על ראייה עתידית ולא עוסקת רק בכאן ועכשיו. הטמעת ערכי הקיימות והזיקה לאזור בדורות הצעירים, תצמיח בעתיד מבוגרים שלוקחים אחריות על סביבתם ועל התנהלותם בתוכה.
  • אזור השותפות משופע בישובים קטנים יחסית. בישובים אלה לרוב, המערכות החינוכיות הן חלק בלתי נפרד מהקהילה ולעיתים אף עומדות במרכזה. חיבור המסגרות החינוכיות לערכי השותפות יביא בהכרח לקידום ערכים אלה בקרב הקהילות במרחב.
אירית לדור
אירית לדור
מנהלת תחום חינוך בשותפות
רחל בשארי
רחל בשארי
מנהלת מחלקת חינוך מ.א אלונה
מרים פאוניאן
מרים פאוניאן
מנהלת מחלקת חינוך מועצה מקומית זכרון יעקב
סמי עלי
עלי עמאש
מנהל מחלקת חינוך מועצה מקומית ג'יסר אל זרקא
מוניק ווקנין
מוניק ווקנין
מנהלת מחלקת חינוך מועצה מקומית בנימינה - גבעת עדה
ד"ר גבי אסם
ד"ר גבי אסם
מנהלת מחלקת חינוך מ.א חוף הכרמל